Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Alpha Gym zajmuje się dodatkowym szkoleniem dzieci, młodzieży oraz dorosłych w dziedzinach sportowych poprzez wykonywanie treningów w danej dyscyplinie.

2. Treningi nie odbywają się w jednej placówce. Wszystkie miejsca prowadzenia zajęć można uzyskać z grafiku podanego na stronie lub poprzez kontakt mailowy i telefoniczny. Każda z sal jest przygotowana do prowadzenia zajęć sportowych.

3. Zapisy na zajęcia i treningi odbywają się za pomocą strony internetowej lub kontaktu telefonicznego.

4. Grafik zajęć i treningów jest udostępniany przed każdym rozpoczęciem semestru. Istnieje możliwość modyfikacji grafiku przez osoby za to odpowiedzialne.


II. Zajęcia i treningi

1. Trenerzy oraz instruktorzy są przeszkoleni do prowadzenia zajęć oraz treningów z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi osobami.

2. Trenerzy oraz instruktorzy sprawują opiekę nad uczestnikami zajęć i treningów jedynie podczas ich trwania.

3. Zajęcia dla dzieci trwają do 60. minut. Zajęcia dla młodzieży oraz dorosłych trwają od 60. do 90. minut. Istnieje możliwość powstania czasowo krótszych lub dłuższych zajęć i treningów.

4. Tematyka zajęć jest dostosowana do grupy wiekowej danej grupy. Plan na dane zajęcia i treningi ustala trener.


III. Obowiązki opiekunów i uczestników zajęć oraz treningów

1. Opiekun jest zobowiązany do przyprowadzenia oraz odbioru dziecka lub osoby, która nie ukończyła 18. roku życia z zajęć oraz treningów. Wyjątkiem jest wręczona uprzednio przez opiekuna pisemna zgoda na samodzielny powrót wychowanka.

2. Sposoby opłat oraz ich terminy są zawarte na umowie podpisywanej przy pierwszym zapisie.

3. Odwołanie obecności na zajęciach musi nastąpić najpóźniej 5 godzin przed rozpoczęciem zajęć. W przeciwnym razie pojedyncza wejściówka przepada.

4. Niewykorzystane wejściówki można odrobić w inny dzień przed końcem semestru po wcześniejszej rezerwacji miejsca w danej grupie.

5. Uczestnika zajęć lub treningu obowiązuje strój sportowy, buty treningowe (jeżeli są potrzebne), a także własny bidon lub butelka z wodą.


IV. Zasady korzystania z sal treningowych

1. Uczestnika zajęć lub treningu obowiązuje strój sportowy, buty treningowe (jeżeli są potrzebne), a także własny bidon lub butelka z wodą.

2. Na salę treningową wchodzimy tylko i wyłącznie za pozwoleniem i w obecności trenera.

3. Na sali zabrania się korzystania z urządzeń multimedialnych oraz spożywania posiłków.

4. Obowiązuje zakaz wchodzenia opiekunów na salę podczas treningu. Wyjątkiem jest zezwolenie trenera.


V. Prawa Alpha Gym

1. Firma Alpha Gym zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku wynikających z wypadków losowych, świąt oraz długich weekendów.

2. Firma Alpha Gym zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zapisu na zajęcia
i treningi sportowe.

3. Firma Alpha Gym zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy po tygodniowym uprzedzeniu oraz uregulowaniu wszystkich płatności przez klienta lub zwrotu pieniędzy przez firmę Alpha
Gym.

4. Firma Alpha Gym zastrzega sobie prawo do odmówienia uczestnictwa w zajęciach lub treningu osoby, która nie ma uregulowanych płatności za karnet.

5. Firma Alpha Gym oraz pracownicy firmy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzież, zniszczenie lub zgubienie przedmiotów osobistych.

6. W przypadku zniszczenia sprzętu należącego do firmy Alpha Gym przez uczestnika zajęć lub treningu, odpowiedzialność finansową ponoszą opiekunowie lub osoba pełnoletnia, która wyrządziła szkody materialne i finansowe.

7. Firma Alpha Gym oraz pracownicy firmy nie ponoszą odpowiedzialności za poniesione przez uczestnika uszczerbki zdrowotne wynikające z nieprawidłowego wykonywania poleceń trenera lub instruktora w trakcie trwania zajęć lub treningów.
© Copyright 2022 - Klub Sportowy ALPHA GYM - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona jest chroniona przez ReCaptcha zgodnie z polityką prywatności i warunkami korzystania z usług Google.
envelopeusersphone-handsetphonemap-markercalendar-full linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram