Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA POLITYKI PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”.

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzania Państwa danych jest „Alpha Gym” reprezentowanym przez: Klub sportowy Alpha Gym z siedzibą przy Ul. Marii 3b 05-803 Pruszków, KRS 0000884529 REGON 388227763 NIP 5223197611. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się poprzez adres mailowy biuro@alpha-gym.pl lub telefonicznie pod numerem 506146036.

Państwa dane przetwarzane będą na potrzeby kontaktu mailowego, telefonicznego, wiadomości SMS oraz logistyki dokumentów w celach przygotowania oferty, komunikacji dotyczącej realizacji zawartej umowy, zapisów na zajęcia oraz treningi, a także udzielania informacji o Państwa podopiecznych.

Podanie Państwa danych jest dobrowolne lecz niezbędne do celów wymienionych w punkcie 2 niniejszej klauzuli informacyjnej o czym mowa w art. 6 ust.1 lit. B „RODO”.

Administrator danych informuje o możliwości odwołania udzielonej zgody lub ograniczenia przetwarzania - mailowo pod adresem biuro@alpha-gym.pl.

Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego ustosunkowania się do otrzymanego odwołania zgody mailowo zgodnie z podanymi ówcześnie danymi. Państwa dane będą przechowywane przez administratora tak długo jak niezbędne to jest, aż do momentu wycofania lub weryfikacji udzielonej przez Państwa zgody, lecz nie krócej niż na czas upływu terminu obowiązującej oferty i umowy oraz roszczeń z nimi związanych, ponadto administrator ma obowiązek archiwizacyjny Państwa danych dla podmiotów którym ma obowiązek przekazywanie danych takich jak podmioty rządowe w tym Urząd Skarbowy.

Państwa dane osobowe w formie ograniczonej lecz niezbędnej w danej sytuacji - przekazane zostaną przez administratora danych podmiotom świadczącym na rzecz „Alpha Gym” reprezentowanym przez: Klub sportowy Alpha gym z siedzibą przy Ul. Marii 3b 05-803 Pruszków, KRS 0000884529 REGON 388227763 NIP 5223197611. usług księgowych, logistycznych, prawniczych, serwisowych i podwykonawczych.

Administrator danych zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przetwarzania przechowywania Państwa danych. W przypadku jeśli stwierdzą Państwo, iż administrator przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów - mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych.
© Copyright 2022 - Klub Sportowy ALPHA GYM - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona jest chroniona przez ReCaptcha zgodnie z polityką prywatności i warunkami korzystania z usług Google.
envelopeusersphone-handsetphonemap-markercalendar-full linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram